Werkwijze

Het is vaak moeilijk op Lombok om in contact te komen met mensen met een beperking. Zij leven vaak verborgen, binnengehouden door hun familie. Daarom werken wij actief met lokale dorpsraden, om zo deze mensen uit een isolement te halen. Via deze raden worden dan ook de meeste deelnemers aangemeld.

Na aanmelding wordt allereerst gevraagd om toestemming voor een huisbezoek zodat wij een beeld krijgen van de levensomstandigheden van de deelnemer. Vervolgens worden intake-formulieren ingevuld en wordt een advies opgesteld door de maatschappelijke werker of wij de cliënt kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld via een micro-onderneming zijn, maar ook via training, het uitnodigen om deel te nemen aan recreatieve activiteiten voor mensen met een beperking, of het verwijzen naar één van onze partner-organisaties.

De intake wordt besproken door het voltallige team van Harapan Baru Lombok Indonesia, en als besloten wordt tot het gezamenlijk opzetten van een micro-onderneming, wordt door het team meerdere malen overleg gepleegd met de deelnemer over de mogelijkheden die er zijn. Daaruit vloeit een plan van aanpak voort, dat door de deelnemer wordt ondertekend.

Als een deelnemer nog vaardigheden moet leren voor de micro-onderneming zorgen wij daar ook voor. Stage is voor onze, vaak laagopgeleide, deelnemers een betere manier om vaardigheden aan te leren. Wij werken vaak samen met andere micro-ondernemers, die al eerder via ons hulp hebben ontvangen, om deze stages mogelijk te maken.

Tijdens het opzetten en het uitbouwen van de micro-ondernemingen blijft het team de deelnemer gedurende het gehele traject volgen en bekijkt regelmatig ter plekke de voortgang. Ook wordt de deelnemer gecoacht in activiteiten die hij / zij moeilijk vindt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het gezamenlijk inkopen van producten, samen nadenken over hoe de winst het beste verdeeld kan worden over prive- en bedrijfskapitaal of het zoeken naar samenwerkingspartners.

Na de wekelijkse bezoekjes gedurende drie tot zes maanden kunnen de meeste micro-ondernemers zelf verder. Wel blijven wij met hen in contact om de voortgang te meten en hen, indien nodig, met advies en steun bij te staan.

Wij richten ons niet uitsluitend op het opzetten van ondernemingen. Wij willen ook de deelnemers helpen bij het opbouwen van levensvaardigheden. Vaak hebben mensen met een beperking op Lombok slechts beperkte kennis en vaardigheden op dit gebied. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals hygiëne, gezonde voeding, de schadelijkheid van roken, het belang van sparen, tienerhuwelijken en scholing van de kinderen. Door hierover voorlichting en coaching te geven kunnen de deelnemers meer zelfredzaam worden gemaakt. Het team bekijkt bij elke deelnemer of hier behoefte aan is.

Ook kunnen wij de cliënt helpen om zijn / haar sociale netwerk uit te breiden, door hen bijvoorbeeld uit te nodigen om deel te nemen aan gehandicaptensport die wij samen met andere organisaties organiseren.

Werkwijze

Het is vaak moeilijk op Lombok om in contact te komen met mensen met een beperking. Zij leven vaak verborgen, binnengehouden door hun familie. Daarom werken wij actief met lokale dorpsraden, om zo deze mensen uit een isolement te halen. Via deze raden worden dan ook de meeste deelnemers aangemeld.

Na aanmelding wordt allereerst gevraagd om toestemming voor een huisbezoek zodat wij een beeld krijgen van de levensomstandigheden van de deelnemer. Vervolgens worden intake-formulieren ingevuld en wordt een advies opgesteld door de maatschappelijke werker of wij de cliënt kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld via een micro-onderneming zijn, maar ook via training, het uitnodigen om deel te nemen aan recreatieve activiteiten voor mensen met een beperking, of het verwijzen naar één van onze partner-organisaties.

De intake wordt besproken door het voltallige team van Harapan Baru Lombok Indonesia, en als besloten wordt tot het gezamenlijk opzetten van een micro-onderneming, wordt door het team meerdere malen overleg gepleegd met de deelnemer over de mogelijkheden die er zijn. Daaruit vloeit een plan van aanpak voort, dat door de deelnemer wordt ondertekend.

Als een deelnemer nog vaardigheden moet leren voor de micro-onderneming zorgen wij daar ook voor. Stage is voor onze, vaak laagopgeleide, deelnemers een betere manier om vaardigheden aan te leren. Wij werken vaak samen met andere micro-ondernemers, die al eerder via ons hulp hebben ontvangen, om deze stages mogelijk te maken.

Tijdens het opzetten en het uitbouwen van de micro-ondernemingen blijft het team de deelnemer gedurende het gehele traject volgen en bekijkt regelmatig ter plekke de voortgang. Ook wordt de deelnemer gecoacht in activiteiten die hij / zij moeilijk vindt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het gezamenlijk inkopen van producten, samen nadenken over hoe de winst het beste verdeeld kan worden over prive- en bedrijfskapitaal of het zoeken naar samenwerkingspartners.

Na de wekelijkse bezoekjes gedurende drie tot zes maanden kunnen de meeste micro-ondernemers zelf verder. Wel blijven wij met hen in contact om de voortgang te meten en hen, indien nodig, met advies en steun bij te staan.

Wij richten ons niet uitsluitend op het opzetten van ondernemingen. Wij willen ook de deelnemers helpen bij het opbouwen van levensvaardigheden. Vaak hebben mensen met een beperking op Lombok slechts beperkte kennis en vaardigheden op dit gebied. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals hygiëne, gezonde voeding, de schadelijkheid van roken, het belang van sparen, tienerhuwelijken en scholing van de kinderen. Door hierover voorlichting en coaching te geven kunnen de deelnemers meer zelfredzaam worden gemaakt. Het team bekijkt bij elke deelnemer of hier behoefte aan is.

Ook kunnen wij de cliënt helpen om zijn / haar sociale netwerk uit te breiden, door hen bijvoorbeeld uit te nodigen om deel te nemen aan gehandicaptensport die wij samen met andere organisaties organiseren.