Project Description

Kiahmat is ongeveer 50 jaar oud en woont in Guntur Macam, een dorpje ongeveer 5 kilometer ten noorden van de hoofdstad Mataram. Hij is
sinds zijn geboorte blind. Hierdoor was scholing voor hem niet mogelijk en heeft hij altijd moeite gehad met het vinden van werk.

Kiahmat geeft zelf aan zijn blindheid niet als een beperking te ervaren. “Zoals veel blinden ben ik gezegend met een goede intuïtie”, geeft hij aan als we het over zijn beperking hebben. Kiahmat wil graag aan de slag, om zo zijn vrouw en twee kinderen te kunnen ondersteunen. Hij geeft aan dat dit erg belangrijk voor hem is, want hij wil graag onafhankelijk zijn. Hij gelooft ook dat hij dit kan: “Ik weet dat werken soms moeilijk voor mij zal zijn, maar ik geloof dat ik het kan. Zonder werk zit ik alleen maar thuis, wat mij ongelukkig maakt”.

Na het opzetten van de micro-onderneming werkt Kiahmat er met veel plezier aan. Hij voert de kippen dagelijks en maakt ook samen met zijn familie schoon. De familie controleert dan ook de gezondheid van de kippen. In november 2019 zijn de eerste kippen met winst verkocht.

Kiahmat

Naam

 

50

Leeftijd

 

Guntur

Macam

Locatie

 

Blind

Beperking

Ik weet dat werken soms moeilijk voor mij zal zijn, maar ik geloof dat ik het kan. Zonder werk zit ik alleen maar thuis, wat mij ongelukkig maakt.

Kiahmat

Kiahmat

Naam

 

50

Leeftijd

 

Guntur

Macam

Locatie

 

Blind

Beperking

Kiahmat is ongeveer 50 jaar oud en woont in Guntur Macam, een dorpje ongeveer 5 kilometer ten noorden van de hoofdstad Mataram. Hij is
sinds zijn geboorte blind. Hierdoor was scholing voor hem niet mogelijk en heeft hij altijd moeite gehad met het vinden van werk.

Kiahmat geeft zelf aan zijn blindheid niet als een beperking te ervaren. “Zoals veel blinden ben ik gezegend met een goede intuïtie”, geeft hij aan als we het over zijn beperking hebben. Kiahmat wil graag aan de slag, om zo zijn vrouw en twee kinderen te kunnen ondersteunen. Hij geeft aan dat dit erg belangrijk voor hem is, want hij wil graag onafhankelijk zijn. Hij gelooft ook dat hij dit kan: “Ik weet dat werken soms moeilijk voor mij zal zijn, maar ik geloof dat ik het kan. Zonder werk zit ik alleen maar thuis, wat mij ongelukkig maakt”.

Na het opzetten van de micro-onderneming werkt Kiahmat er met veel plezier aan. Hij voert de kippen dagelijks en maakt ook samen met zijn familie schoon. De familie controleert dan ook de gezondheid van de kippen. In november 2019 zijn de eerste kippen met winst verkocht.

Ik weet dat werken soms moeilijk voor mij zal zijn, maar ik geloof dat ik het kan. Zonder werk zit ik alleen maar thuis, wat mij ongelukkig maakt.

Kiahmat